... WNĘTRZA są ulotnym obrazem,

  kombinacją wielu wrażeń,

  ....są jakby trójwymiarowym szkicem,

  ...gdzie przedmioty codzienne

  stanowią element dzieła

  z określoną  kompozycją

  i zmieniającym się kolorem

  w zależności od pory dnia  ...

  ...gdzie zacierają się granice

  między przestrzenią a wyposażeniem,

  między ścianą a podłogą...

  Czasem monochromatyczne,

  co nadaje im dramaturgi i wyrazistości ,

  czasem wypełnione światłem i kolorem.

  To struktura emergentna,

  jest czymś dużo więcej niż tylko

  sumą części z których się składa.

  To nie zbiór części,

  ale  interakcje pomiędzy tymi częściami

  prowadzą do wytworzenia

  określonego  porządku. 

 

 

 

Copyright © 2011 FineCMS - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
Wszystkie zdjęcia i teksty są własnością KOBOdesign. Wszelkie kopiowanie i udostępnianie bez zgody właściciela jest zabronione.