Pracownia Architektury Wnętrz KOBOdesign Monika Kropiwnicka

ul.Dąbrowszczaków 22A/91, 80-365 Gdańsk

NIP 713  237  34 05

kobodesign@wp.pl,     

tel. 507 622 236