…projektowanie zbilansowane?

Monika Kropiwnicka
architekt wnętrz

…Niestety, nie ma prostej i uniwersalnej odpowiedzi na pytanie : jak  projektować mądrze i w sposób zrównoważony? …  Trzeba pogodzić  policzalne z niepoliczalnym,…  połączyć elementy  techniki, … przyrody,… fizjologii,… ekonomii,… a nasza odpowiedź zależy od znaczenia jakie przypiszemy poszczególnym obszarom,…  Czy w tym, konkretnym przypadku , ważniejsze jest zdrowie?, ….zużycie energii?, …dostępność materiałów?… Projektowanie to szereg świadomych wyborów, gdzie każdy z nich ma wpływ na toczący się proces,…… co więcej jest to proces żywy, w którym znaczenie może się zmieniać w zależności od kontekstu w jakim powstaje projekt…oraz  etapu jego realizacji…

…to również określenie proporcji między  koniecznością standaryzacji i poszukiwaniem tożsamości,  ….bo przecież pozostają one do siebie w sprzeczności… 

Projektowanie  zbilansowane …to wskazanie nie tylko: co i jak zrobić, ale również, …  czego nie robić…

…Jeśli chcielibyśmy zbilansować wycięte  100 letnie drzewo, to musimy spojrzeć na nie, nie jak na potencjalny materiał budowlany/opałowy, ale jak na  fragment ekosystemu,  który inicjuje łańcuchy pokarmowe, …od mikroelementów i grzybni, które zamieniają materię nieożywioną w ożywioną, poprzez mikroorganizmy  …aż do zwierząt wyższego rzędu, które dzięki temu mogą istnieć… Drzewa produkują tysiące razy więcej niż same potrzebują i na mojej liście Prawdziwych Gospodarzy na  Ziemi są na pierwszym miejscu …  Uczestniczą w każdym kluczowym procesie w naszym ekosystemie : obiegu materii, wymianie gazowej i przepływie energii  … z pewnością nie zrekompensuje tych procesów mikrodrzewko w doniczce…

…Próbując równoważyć te procesy, które zaburzamy, szybko dochodzimy  do wniosku, że …nie za bardzo opłaca nam się je zaburzać…

Lokalizacja

Ul.Dąbrowszczaków 22A/91, 80-365 Gdańsk
507 622 236
biuro@kobodesign.pl

Polityka prywatności