…projektowanie zbilansowane?

Monika Kropiwnicka
architekt wnętrz

...Niestety, nie ma prostej i uniwersalnej odpowiedzi na pytanie : jak  projektować mądrze i w sposób zrównoważony? ...  Trzeba pogodzić  policzalne z niepoliczalnym,...  połączyć elementy  techniki, ... przyrody,... fizjologii,... ekonomii,... a nasza odpowiedź zależy od znaczenia jakie przypiszemy poszczególnym obszarom,...  Czy w tym, konkretnym przypadku , ważniejsze jest zdrowie?, ....zużycie energii?, ...dostępność materiałów?... Projektowanie to szereg świadomych wyborów, gdzie każdy z nich ma wpływ na toczący się proces,...... co więcej jest to proces żywy, w którym znaczenie może się zmieniać w zależności od kontekstu w jakim powstaje projekt...oraz  etapu jego realizacji...

...to również określenie proporcji między  koniecznością standaryzacji i poszukiwaniem tożsamości,  ....bo przecież pozostają one do siebie w sprzeczności... 

Projektowanie  zbilansowane ...to wskazanie nie tylko: co i jak zrobić, ale również, ...  czego nie robić...

...Jeśli chcielibyśmy zbilansować wycięte  100 letnie drzewo, to musimy spojrzeć na nie, nie jak na potencjalny materiał budowlany/opałowy, ale jak na  fragment ekosystemu,  który inicjuje łańcuchy pokarmowe, ...od mikroelementów i grzybni, które zamieniają materię nieożywioną w ożywioną, poprzez mikroorganizmy  ...aż do zwierząt wyższego rzędu, które dzięki temu mogą istnieć... Drzewa produkują tysiące razy więcej niż same potrzebują i na mojej liście Prawdziwych Gospodarzy na  Ziemi są na pierwszym miejscu ...  Uczestniczą w każdym kluczowym procesie w naszym ekosystemie : obiegu materii, wymianie gazowej i przepływie energii  … z pewnością nie zrekompensuje tych procesów mikrodrzewko w doniczce...

...Próbując równoważyć te procesy, które zaburzamy, szybko dochodzimy  do wniosku, że ...nie za bardzo opłaca nam się je zaburzać...

Lokalizacja

Ul.Dąbrowszczaków 22A/91, 80-365 Gdańsk
507 622 236
kobodesign@wp.pl

Polityka prywatności